Virtualne prezentacije

Zašto je virtualna prezentacija bitna?

Aktivnost marketinga treba da obezbjedi da se korisnicima proizvoda oni obezbjede na mjestima kojima oni to žele i po cijeni koju su spremni da plate, te se informacije obezbjeđuju od samih korisnika. Ispitivanjem tržišta i praćenjem svjetskih trendova prvi smo u Bosni i Hercegovini obezbjedili usluge VIRTUALNE PREZENTACIJE kojom se kompanija može maksimalno približiti svojim klijentima te im dati priliku da se upoznaju sa svojim uslugama/prostorima na najbolji mogući način. Da ih virutalno dožive.

Problemi statičkog marketinga

Mnogi ljudi neispravno vjeruju da je marketing i reklamiranje jedno te isto. Sa organizacionog aspekta, marketing je proces utvrđivanja potreba i želja potrošača te profitabilno obezbjeđivanje potrošača sa robom i uslugama koje su tražili ili čak prevazilaženje njihovih očekivanja. Da bi prevazišli očekivanja jednog potrošača usluga ili klijenta morate ulagati u jači marketing koji prati nove principe reklamiranja.
Virtualna prezentacija će premostiti jaz izmedju Vas i Vaših klijenata te ciljanih potrošača. Marketinško komuniciranje pomoću virtuelne prezentacije pomoglo je svim našim klijentima jer omogućava direktno upoznavanje potencijalnog korisnika usluga sa uslugom ili poizvodom koje Vaša firma prezentuje.

Uloga marketinga u preduzeću i značaj Virtane prezentacije

U prošlosti je vjerovano da biznis stvara proizvode a da je marketing odgovoran za prodaju i distribuciju tih proizvoda. Taj pristup je neprihvatljiv u eri gdje je potrošač „kralj“, u takvom okruženju marketing dolazi prvi I to marketing po zadnjim svjetskim standardima te inovativna rješenja reklamiranja. Uloga takvog marketinga u preduzeću je da precizno otkrije potrebe potrošača i zatim obezbjedi dobra i usluge putem kojih će zadovoljiti te potrebe, a primjenom virtualne prezentacije da pribliuži proizvod ili uslugu do krajnjeg potrošača.

Innovativo, kao full marketing agencija, za Vas je prva u Bosni i Hercegovili obezbjedila usluge virtualne prezentacije 360 stepeni.

 

Klijenti