Web site

Web site
RAK Regulatorna agencija za komunikacije - Sarajevo

www.rak.ba
 

 Projekat uključuje:
- izrada dinamičke web stranice u sopstvenom CMS-u i CSS-u,
- fotografisanje menadžmenta.

O klijentu

RAK Regulatorna agencija za komunikacije - Sarajevo

Ostali projekti za klijenta